sChemical-Plant

производи

  • Honeycomb Ceramic for RTO/RCO

    Саќе керамика за RTO/RCO

    Саќе керамиката се применува како медиум за складирање топлина во регенеративните термални процеси за враќање на топлинската енергија и уништување на опасните загадувачи на воздухот (HAPs), испарливи органски соединенија (VOCs) и емисиите на миризба итн. Типични примери за примена се системи за термичко намалување на загадувањето на воздухот, базирани на регенеративни топлински оксидација (RTO), термички регенератори за процесни гасови, медиуми за складирање на топлина за децентрализирани системи за вентилација на регенеративни куќишта (RHV) или апликации за складирање топлина во системи за производство на обновлива енергија.